top of page

Akupunktur

Yintang.jpeg
Ikon_kål_og_gulrot.png
Akupunktur
Fysioterapi
Kosthold

Hva er akupunktur?

Akupunktur er en behandlingsform hvor man bruker sterile engangsnåler for å stimulere spesifikke punkter på kroppen. 

 

Enkelt fortalt virker akupunktur ved å stimulere perifere nerver og bindevev som frigjør transmittere som har en effekt på det sentrale nervesystemet. Disse signalstoffene regulerer områder i hjernen som blant annet påvirker det autonome nervesystemet (den delen av nervesystemet som ikke er viljestyrt, og som kontrollerer bl. a. kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse) .​

Den viktige hormonbalansen

Når man prøver å bli gravid er det viktigste å få hormonene i balanse. Dette er selve grunnlaget for en fruktbar helse.

I vår moderne verden er det dessverre mange faktorer som kan bidra til en ubalanse i hormonsystemet vårt. Det kan være f.eks. stress, et dårlig/mangelfullt kosthold, mangel på fysisk aktivitet, miljøgifter m.m.

Mange kommer til meg for å bl.a. redusere stress, sove bedre, og regulere menstruasjonssyklusen.

 

 

Hvordan foregår behandlingen?

Første gang du kommer har vi en samtale hvor vi går gjennom din historie for å kartlegge i forhold til hvilken behandling som er aktuell. Behandlingen skreddersys deg og dine behov.

 

Nålene settes i punkter på kroppen som er tilpasset din problemstilling. Det er minimalt med smerte forbundet med å få satt inn nålene. Ofte vil man ikke kjenne noe i det hele tatt. Noen ganger kan man kjenne et lite press, eller en svak strømfølelse, som raskt går over igjen.

 

Så ligger man gjerne med nålene og slapper av i 15-20 minutter. Mange opplever å bli så avslappet at de sovner.

 

Dersom du har stramme og anspente muskler kan det være aktuelt å bruke nåler for å løsne på spenninger i muskulaturen. Når nålen treffer muskelen vil den ofte trekke seg raskt sammen, og det oppleves gjerne som at man får et lite støt. Dette varer bare et lite sekund. Sammentrekningen gir en refleksiv avspenning (altså at muskelen slapper av rett etter sammentrekningen), som er det vi ønsker å oppnå.

 

Det er vanlig å bli litt trøtt og søvnig etter behandling. Dersom du har en del spenninger og vi har jobbet med stram muskulatur kan du oppleve å bli litt "slått ut". I tillegg kan du bli litt støl i muskulaturen. Dette går stor sett over igjen til neste dag, og da vil du gjerne føle at spenningene har sluppet.

bottom of page